دکتر آرمان قربانی

دکتر آرمان قربانی

متخصص تغذیه
علوم تغذیه
دکتر آرمان قربانی
استادیار علوم تغذیه گروه تغذیه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

آقای دکتر آرمان قربانی به عنوان متخصص علوم تغذیه و استادیار در گروه تغذیه سلولی و مولکولی در دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت دارد. لازم به ذکر است دکتر آرمان قربانی در کلینک طب فروغ سحر فعالیت خواهند داشت.

ایشان سابقه انتشار چندین مقالات تخصصی و ژورنال در سایت های معتبر جهانی را دارا خواهند بود.