دکتر آرزو سبطی

دکتر آرزو سبطی

متخصص بیماری پوست ( درماتولوژی)
دکتر خلیل رستمی

دکتر خلیل رستمی

جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر زهرا فرجی

دکتر زهرا فرجی

متخصص پوست، مو و زیبایی
دکتر امیر هوشنگ نصیری

دکتر امیر هوشنگ نصیری

متخصص پوست، مو و زیبایی
دکتر بهروز رسولی

دکتر بهروز رسولی

متخصص پوست، مو و زیبایی