نکات مهم قبل از کاشت مو |تغذیه مناسب، مصرف مشروبات الکلی و سیگار